Implanty Warszawa

Implanty stomatologiczne – Wszczepianie implantów zębowych w Warszawie

Implantologia stomatologiczna to dziedzina stomatologii będąca najbardziej zaawansowaną metodą przywracania brakujących zębów i dająca jednocześnie szansę na uzyskanie zdrowego, pięknego uśmiechu.

Ząb odbudowany na implancie w najbardziej idealny sposób naśladuje naturę zarówno swoim wyglądem jak i funkcjonowaniem. Leczenie implantologiczne przewyższa swoimi zaletami inne metody uzupełniania braków zębowych.

CO TO JEST IMPLANT 

Implant stomatologiczny jest niewielką śrubką umieszczaną w kości szczęki, spełniającą funkcję korzenia sztucznego zęba. Łącznik implantu jest mocowany do jego górnej części tworząc w ten sposób miejsce zakotwiczenia dla korony, mostu, czy też protezy.

Najbardziej rozpowszechnionym materiałem, z którego wykonane są implanty jest czysty tytan, ale istnieją również implanty ceramiczne np. cyrkonowe.

Tytan jest metalem biokompatybilnym, czyli bardzo dobrze tolerowanym przez organizm człowieka i nie wywołującym reakcji alergicznych. Po umieszczeniu implantu w kości dochodzi do procesu osseointegracji, czyli zrostu żywej tkanki kostnej z tytanową powierzchnią implantu, w efekcie czego następuje zintegrowanie się wszczepu z kością.

Uważa się, że tlen zawarty w tkance kostnej tworzy na powierzchni tytanowego wszczepu warstwę dwutlenku tytanu, na której może odkładać się nowa, mineralizująca się tkanka kostna tworząca właściwe mocowanie implantu.

Integracja powierzchni wszczepu z kością jest procesem ciagłym i polega na ustawicznej resorpcji i absorpcji tkanki kostnej. Na utrzymanie równowagi między tymi procesami mają wpływ siły biomechaniczne powstające w wyniku pracy protezy zębowej.

Od wielu lat trwają prace badawcze nad ulepszeniem powierzchni tytanowej implantu. Obecnie powierzchnia ta jest szorstka, specjalnie wytrawiona, aby stymulować wzrost kości i przyspieszać gojenie, co pozwala nam na znaczne skrócenie czasu leczenia.

DLACZEGO IMPLANTY ?

10 powodów, dla których warto mieć implanty:

 • wyglądają, funkcjonują, zapewniają komfort i są odczuwane jak prawdziwe zęby (poprawa jakości życia)
 • nie ma potrzeby szlifowania zdrowych, sąsiednich zębów, czego wymagają tradycyjne procedury nakładania koron i mostów
 • pomagają w zachowaniu właściwej struktury kostnej, konturu dziąseł, kształtu twarzy(ładniejszy wygląd) i zapobiegają zanikowi tkanki kostnej szczęki
 • implanty stomatologiczne nie wymagają stosowania kleju mocującego protezy zębowe
 • eliminują dyskomfort i uczucie niepewności związane z luźnymi, źle dopasowanymi protezami 
 • są niezawodne i trwałe (mają służyć do końca życia), dlatego w perspektywie długoczasowej są ekonomiczne 
 • przywracają naturalny piękny uśmiech
 • zwiększają możliwości spożywania zróżnicowanych pokarmów
 • o implanty dbamy tak jak o swoje naturalne zęby
 • dodają pewności i wiary w siebie

Alternatywy implantów stomatologicznych

Przykładami rozwiązań alternatywnych dla implantów dentystycznych są tradycyjne korony i mosty oraz wyjmowane protezy częściowe i całkowite. Konwencjonalne uzupełnienia protetyczne wymagają zwykle oszlifowania zdrowych, sąsiednich zębów, aby zapewnić podparcie dla mostu. Ponadto nie stymulują znajdującej się pod nimi kości, co może spowodować zanikanie tkanki kostnej i cofnięcie się dziąseł.

WSKAZANIA DO IMPLANTACJI :

 • brak pojedynczego zęba
 • braki międzyzębowe o różnej rozległości w żuchwie i szczęce (zastosowanie implantów ma na celu zwiększenie liczby filarów pod przyszły most protetyczny, bądź pojedyncze korony)
 • brak zawiązka/zawiązków zębów stałych
 • bezzębie całkowite szczęki lub żuchwy
 • nietolerowanie tradycyjnych protez wyjmowanych

PRZECIWWSKAZANIA DO IMPLANTACJI :

Przeciwwskazania ogólne (ze względu na stan zdrowia i przebyte lub obecne choroby):

 • paradontoza i naganna higiena jamy ustnej
 • nieustabilizowana cukrzyca (spowolnione gojenie ran i utrudniona osseointegracja)
 • choroba nowotworowa
 • AIDS
 • osteoporoza
 • choroby krwi np. zaburzenia krzepnięcia
 • wiek poniżej 18 lat (niezakończony rozwój kości)
 • ciąża

Konsultacji dodatkowych u lekarza prowadzącego wymagają pacjenci, u których stwierdzono:

 • wady serca, sztuczne zastawki serca
 • chorobę reumatyczną
 • chorobę Parkinsona
 • choroby szpiku kostnego
 • choroby psychiczne

Należy pamiętać, że do czynników zwiększonego ryzyka należy również nałogowe palenie tytoniu.

Przeciwwskazania miejscowe (z uwagi na stan kości i miejsce planowanego zabiegu):

 • niewystarczająca do umieszczenia implantów wysokość lub szerokość wyrostka zębodołowego szczęki lub żuchwy
 • brak miejsca w zwarciu (między zębami górnymi i dolnymi) na wykonanie przyszłej korony protetycznej na implancie
 • silne przechylenie zębów uniemożliwiające wprowadzenie instrumentów chirurgicznych lub wykonanie przyszłej korony
 • nieprawidłowa błona śluzowa w miejscu, gdzie planowany jest implant

Podczas badania klinicznego oraz analizy zdjęć RTG i obrazów CBCT (tomografia komputerowa) oceniana jest okolica planowanej implantacji, a więc:

 • ilość i jakość kości w okolicy planowanego zabiegu
 • stan zębów sąsiednich (próchnica, ruchomość, płytka nazębna i kamień nad- i poddziąsłowy, zmiany zapalne)
 • rozmiar i położenie sąsiednich struktur anatomicznych mogących ograniczać możliwości założenia wszczepów (m.in. rozmiar   zatok szczękowych i przynosowych, położenie kanału nerwu zębodołowego dolnego oraz otworu bródkowego). W tych przypadkach możemy napotkać trudności podczas planowania zabiegu w bocznym odcinku szczęki i żuchwy. Bardzo często konieczne są wówczas dodatkowe zabiegi np. augmentacja, czyli odbudowa kości, czy podniesienie dna zatoki szczękowej.

Procedury – krok po kroku

Procedury implantologiczne zostały omówione w trzech etapach:

 • Diagnostyka i planowanie leczenia
 • Etap chirurgiczny
 • Etap protetyczny

1. Diagnostyka i planowanie leczenia

Wywiad lekarski:

Na pierwszej wizycie konsultacyjnej lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad ogólnomedyczny, aby uzyskać informacje na temat:

 • ogólnego stanu zdrowia
 • przebytych i obecnych chorób (wskazania i przeciwwskazania)
 • przyjmowanych leków
 • nałogów (głównie palenie tytoniu)
 • oczekiwań pacjenta wobec leczenia implantologicznego

Badanie lekarskie:

Następnym etapem pierwszej wizyty jest badanie kliniczne, podczas którego oceniamy:

 • tkanki miękkie (ruchomość błony śluzowej, jej kolor i grubość, występowanie blizn, owrzodzeń)
 • zęby (ruchomość, próchnica, płytka i kamień nazębny)
 • przyzębie – dziąsła (krwawienie, kieszonki patologiczne)
 • pozycje zębów (nachylenie, stłoczenia, przesunięcia). Rozważamy zawsze ewentualne leczenie ortodontyczne, jako poprzedzające leczenie implantologiczne
 • obszary bezzębne (szerokość i wysokość wyrostka, podcienie, nieregularności). Miejsce, gdzie planujemy wprowadzić wszczep musi być wyjątkowo dokładnie przebadane
 • ustawienie zębów w zwarciu centralnym (czy jest miejsce na przyszłą odbudowę protetyczną)
 • używane uzupełnienia protetyczne

Diagnostyka radiologiczna i tomografia komputerowa (CBCT):
Podczas pierwszej wizyty wykonujemy cyfrowe zdjęcie panoramiczne (pantomogram), jak również tomografię na podstawie których oceniamy:

 • ilość i jakość kości w miejscu planowanej implantacji
 • stan zębów sąsiednich (przechylenia, stany zapalne)
 • rozmiar i położenie struktur anatomicznych mogących ograniczać nam pracę z implantami (m.in. położenie dna jamy nosowej, rozmiar zatok szczękowych, położenie kanału nerwu zębodołowego dolnego, czy otworu bródkowego)

Na koniec wizyty po przeprowadzeniu wywiadu i badania oraz po analizie zdjęć rentgenowskich i poznaniu oczekiwań pacjenta, lekarz przedstawia różne warianty leczenia biorąc także pod uwagę jego możliwości finansowe.

2. Etap chirurgiczny

JEDNOETAPOWY: podstawową zaletą tej metody jest wykonanie tylko jednego zabiegu chirurgicznego, podczas którego umieszczony zostaje implant oraz śruba gojąca (zabliźniająca) lub łącznik protetyczny.

Zdjęcie szwów następuje po 7-10 dniach, a po 3-6 miesiącach od razu pobierane są wyciski pod ostateczną odbudowę protetyczną. O wyborze tej metody decyduje lekarz, który ocenia między innymi stabilizację pierwotną implantu, czy ogólną higienę jamy ustnej.

DWUETAPOWY: w tym przypadku podczas pierwszego zabiegu chirurgicznego zostają założone implanty, które szczelnie pokrywa się płatem dziąsłowym i zaszywa (wgajanie poddziąsłowe).

Zdjęcie szwów następuje po 5-10 dniach, a kolejny zabieg chirurgiczny polegający na odsłonięciu  implantów i założeniu śrub gojących wykonuje się po upływie  3-6 miesięcy. Od tego momentu muszą upłynąć kolejne 2-3 tygodnie (czas niezbędny na wygojenie się tkanki dziąsła) i wówczas pobierane są wyciski pod ostateczną pracę protetyczną.

3. Etap protetyczny

Podczas tych wizyt pobierane są wyciski, wykonywane przymiarki i następuje oddanie gotowej pracy protetycznej (zwykle trwa to od 1 do 3 tygodni, w zależności od rodzaju i rozległości odbudowy protetycznej).

W leczeniu implantologicznym często stosowane są także tymczasowe uzupełnienia protetyczne, w szczególności kiedy implant jest wszczepiony w odcinku przednim. W takiej sytuacji wykonuje się koronę tymczasową opartą na implancie za pośrednictwem łącznika (natychmiastowe obciążenie), lub stosuje się inne uzupełnienie tymczasowe wykonane uprzednio w laboratorium, np. most adhezyjny, szynę essex lub protezę. Dzięki temu rozwiązaniu pacjent nigdy nie opuszcza kliniki z widocznym brakiem zęba, co pozwala mu normalnie funkcjonować i zapewnia psychiczny komfort. Podobnie postępuje się przy utracie bocznych zębów. W wielu przypadkach idealne zastosowanie znajdują implanty tymczasowe umieszczane obok właściwych, na których mocuje się prowizoryczne uzupełnienia protetyczne.

Podniesienie dna zatoki szczękowej

Niewystarczająca dla wprowadzenia implantu wysokość kości wyrostka zębodołowego zdarza się często w bocznym odcinku szczęki, głównie szczęki bezzębnej, której pneumatyzacja, czyli powiększanie się, wzrasta stopniowo w trakcie życia i w miarę utraty zębów. Skłoniło to do poszukiwania technik operacyjnych, które umożliwiłyby stosowanie implantów w tych właśnie okolicach. Jedną z takich metod jest podnoszenie dna zatoki szczękowej i wprowadzenie kości autogennej lub biomateriału kościotwórczego w przestrzeń powstałą między dnem zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej, a uniesioną błoną śluzową wyścielającą ten zachyłek.

Zgodnie z powyższym stosuje się dwie chirurgiczne techniki podniesienia dna zatoki szczękowej:

1. Technika okna bocznego (metoda otwarta podniesienia zatoki szczękowej) jest stosowana z jednoczasowym lub odroczonym wszczepieniem implantów.

Jednoczasowe wszczepienie implantów rekomendowane jest wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, aby oszczędzić pacjentowi wykonanie drugiego zabiegu chirurgicznego. Czynnikiem decydującym jest wysokość wyrostka (co najmniej 3 mm), pozwalająca na uzyskanie dobrej pierwotnej stabilizacji implantów.

Jeśli wysokość kości wyrostka jest mniejsza niż 3 mm, konieczne jest postępowanie dwuetapowe:

Poprzez okno dostępu do zatoki podnosi się błonę śluzową zatoki a następnie uzyskaną w ten sposób przestrzeń wypełnia się biomateriałem kościozastępczym lub kością autogenną i pokrywa specjalną membraną. Okres gojenia trwa do 6 miesięcy.

Technika okna bocznego umożliwia zwiększenie wysokości wyrostka (grubości dna zatoki szczękowej) o 5-10 mm.

W naszej klinice oprócz metody tradycyjnej, podniesienie dna zatoki szczękowej wykonujemy wykorzystując nowoczesne piezoelektryczne urządzenie PIEZOSURGERY, które gwarantuje nam pełne bezpieczeństwo przeprowadzanego zabiegu, ponadto sprzyja szybszemu gojeniu pozabiegowemu.

Niewystarczająca ilość kosci dla wprowadzenia implantów w szczęce górnej z powodu nisko schodzącego dna zatoki szczękowej

Umieszczenie implantów po uprzednim podniesieniu dna zatoki szczękowej i odbudowie kości

2. Technika osteotomowa (metoda zamknięta podniesienia zatoki szczękowej) może być stosowana tylko w odpowiednich warunkach anatomicznych dna zatoki szczękowej: wysokość wyrostka musi mieć co najmniej 5 mm, a dno zatoki jest płaskie. Metoda ta obarczona jest ryzykiem perforacji błony śluzowej dna zatoki szczękowej, co związane jest z faktem, iż zabieg wykonuje się bez pełnej kontroli wzrokowej. Ryzyko to można zminimalizować stosując dokładną diagnostykę radiologiczną przed zabiegiem i przestrzegając zasady, iż możliwe jest podniesienie dna zatoki szczękowej o maksymalnie 3-5 mm. Istotne jest doświadczenie implantologa, który ocenia wyczuwalny podczas zabiegu opór kości, związany ze zmianą jej gęstości w okolicy blaszki zbitej. Postępowanie w przypadku przerwania błony śluzowej zatoki jest nadal przedmiotem wielu kontrowersji. Istnieją opinie, że drobne perforacje błony śluzowej nie dyskwalifikują zabiegu i wszczepienie implantu jest po takim powikłaniu dopuszczalne.

Zaletą tej metody jest jednoetapowość zabiegu (tj. podniesienie dna zatoki i jednoczesne wszczepienie implantu) oraz jego mała rozległość i inwazyjność.

Należy pamiętać, że zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej musi być poprzedzony bardzo dokładną diagnostyką radiologiczną. W naszej klinice w tym celu zawsze wykonujemy zdjęcie panoramiczne, jak również tomografię komputerową, co pozwala nam dokładnie poznać anatomię wyrostka zębodołowego i zatoki ze wszystkimi jej zachyłkami i przegrodami. Tylko pełna diagnostyka radiologiczna w połączeniu z dużym doświadczeniem lekarza są gwarancją powodzenia zabiegu.

Implanty natychmiastowe

Natychmiastowa implantacja jest to wszczepienie implantu bezpośrednio w zębodół powstały po usunięciu korzenia zęba.

Technika ta charakteryzuje się wysokim odsetkiem powodzenia pod warunkiem prawidłowego doboru pacjentów i przypadków  a o jej wyborze zawsze decyduje lekarz. Przed podjęciem ostatecznej decyzji co do tej metody konieczna jest pełna diagnostyka radiologiczna, w tym tomografia komputerowa CBCT.

Podstawowe kryteria decydujące o implantacji natychmiastowej to:

 • prawidłowy zębodół (brak utraty tkanek kostnych wokół zębodołu, odpowiednia szerokość zębodołu)
 • atraumatyczna ekstrakcja 
 • brak ostrego procesu zapalnego 
 • odpowiednie warunki anatomiczne 
 • akceptowalny kontur tkanek miękkich 
 • przewidywalna estetyka

Zalety, jakie przynoszą pacjentom implanty natychmiastowe:

 • jeden zabieg chirurgiczny (minimalna inwazyjność, szybsze gojenie)
 • redukcja całkowitego czasu leczenia (o ok. 3 miesiące) oraz redukcja ilości wizyt 
 • zachowanie pierwotnego poziomu tkanek kostnych 
 • możliwość wykonania natychmiastowej korony tymczasowej na tej samej wizycie (obciążenie natychmiastowe w przypadku prawidłowej stabilizacji pierwotnej )

W wielu przypadkach podczas implantacji natychmiastowej konieczne jest wypełnienie przestrzeni między implantem a ścianą zębodołu kością autogenną lub materiałem kościozastępczym i pokrycie specjalną membraną kolagenową. Wydłużony zostaje wówczas czas gojenia do ok. 6 miesięcy.

Z uwagi na nasze duże i długoletnie doświadczenie w tej technice zabiegowej oraz z uwagi na prawidłowy dobór pacjentów i przypadków (ocena kliniczna, pełna diagnostyka Rtg i CBCT), odsetek powodzeń tego typu zabiegów w naszej klinice sięga 100%.

Zalecenia pozabiegowe

 • antybiotykoterapia i środki przeciwbólowe wg. zaleceń lekarza
 • zimne okłady w początkowym okresie pozabiegowym 
 • powstrzymanie się od spożywania pokarmów i płynów 2h po zabiegu 
 • stosowanie miękkiej szczoteczki pozabiegowej z zachowaniem szczególnej ostrożności w pobliżu rany 
 • miękka dieta (unikanie twardych pokarmów) 
 • unikanie gorących pokarmów i napojów 
 • rozgryzanie pokarmów stroną przeciwną do operowanej 
 • płukanie jamy ustnej specjalnym płynem wg. zaleceń lekarza np. Eludril (0,1 % chlorheksydyna) 
 • unikanie dużego wysiłku fizycznego w okresie wyznaczonym przez lekarza 
 • zdjęcie szwów 7-10 dni po zabiegu 
 • uczęszczanie na wizyty kontrolne (wg. zaleceń lekarza) 
 • zakaz palenia w pierwszym tygodniu po zabiegu 
 • zakaz spożywania alkoholu przez kilka dni po zabiegu 
 • zakaz korzystania z sauny, solarium itp.

ODBUDOWA KOŚCI i TKANEK MIĘKKICH

Odbudowa kości zwana również augmentacją kości, czy też bardziej profesjonalnie sterowaną regeneracją kości jest zabiegiem powszechnie stosowanym w implantologii stomatologicznej.
Zabieg ten jest konieczny w przypadku zaniku kości szczęk uniemożliwiającego bezpieczne wprowadzenie implantu zębowego i braku przewidywalnego długoczasowego efektu leczenia.

Kiedy mamy do czynienia z zanikiem kości ?

Proces ten występuje praktycznie w każdym przypadku po utracie zęba lub zębów. Najwięcej kości tracimy w ciągu pierwszych miesięcy po usunięciu zęba a następnie jego tempo maleje.

Przebieg zaniku kości jest procesem indywidualnym , niemniej jednak o tym, ile objętości wyrostka kostnego utracimy decydują poniższe czynniki:

 • przebyte zapalenie przyzębia np. paradontoza
 • zmiany zapalne przy korzeniu ( ziarniniak, torbiel, ropień itp.)
 • urazy zębów
 • stopień inwazyjności podczas ekstrakcji zęba
 • indywidualne predyspozycje uzależnione od stresu, wieku, niedoboru witamin np. D3 i mikroelementów, ogólnego stanu zdrowia i ewentualnych chorób przewlekłych

Decyzję o przeprowadzeniu zabiegu odbudowy kości podejmuje lekarz implantolog po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu, badania wewnątrzustnego i wykonaniu diagnostyki radiologicznej, w szczególności tomografii komputerowej CBCT. Na podstawie tego trójwymiarowego zdjęcia 3D lekarz dokonuje precyzyjnych pomiarów kości szczęk w różnych odcinkach, jak również odległości od sąsiadujących zębów i struktur anatomicznych jak nerwy, zatoki itp..Jeżeli okaże się ,że ilość kości jest niewystarczająca do bezpiecznego wprowadzenia implantu niezbędna jest odbudowa kości.

Odbudowę kości możemy wykonać:

 • jednoetapowo , kiedy jednocześnie wprowadzamy implant
 • dwuetapowo, kiedy implantacja jest odroczona , czyli najpierw przeprowadzamy zabieg odbudowy kości a po kilku miesiącach wprowadzamy implant zęba

Do odbudowy kości stosujemy materiały kościozastępcze i kościotwórcze takie jak:

 • autogenne czyli kość własną pacjenta oraz osocze bogatopłytkowe PRF i A-PRF
 • allogenne czyli kość ludzką pochodzenia obcego pobieraną z banku tkanek np. BioBank
 • ksenogenne, czyli kość i błony zaporowe tzw. membrany pochodzenia odzwierzęcego ( biomateriały jak Bio-Oss, membrana Bio-Gide ,Symbios Xenograft, membrana Symbios Collagen czy biomateriały OSSIX )

Podczas zabiegów implantologicznych bardzo często zachodzi również konieczność odbudowy / regeneracji tkanek miękkich, głownie dziąsła wokół implantów. W tym celu stosuje się zaawansowane techniki z zakresu mikrochirurgii plastycznej tkanek miękkich jak przeszczep nabłonkowy, przeszczep łącznotkankowy, przeszczep błony śluzowej , przesunięcie płata dziąsłowego , płat zrolowany itp..

Biomateriały są szeroko stosowane w zabiegach odbudowy zanikłej kości. Stanowią one doskonałą alternatywę dla przeszczepu kości autogennej, czyli własnej pacjenta, przez co redukują stres i ból związany z kolejnym zabiegiem.

Zastosowanie tych materiałów jest niezbędne w ok. 40% przypadków wszystkich zabiegów implantacji zarówno dla osiągnięcia doskonałego efektu funkcjonalnego jak i estetycznego.

W przypadku ubytków masy kostnej, materiały do przeszczepów kostnych mogą ułatwić utworzenie nowej kości lub przebudowę istniejącego wyrostka. Grupa produktowa Symbios obejmuje materiały do wykonywania przeszczepów ksenogenicznych, pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego, które zapewniają odpowiednią regenerację kości.

Materiały do przeszczepów pochodzenia zwierzęcego

Materiały te ( Symbios Xenograft ) są wskazane do użytku w implantologii , chirurgii periodontycznej, stomatologicznej oraz twarzowoszczękowej. Należy rozważyć ich zastosowanie w przypadkach, gdy kość autogenna nie jest wskazana lub nie jest dostępna w dostatecznej objętości. Struktura łączących się ze sobą makro i mikroporów wspiera formowanie się i wzrost nowej kości.

Materiały do przeszczepów pochodzenia roślinnego

Produkty uzyskiwane z czerwonych alg morskich ( Symbios Biphasic Bone Graft Material-BGM, Frios Algipore ) są zbliżone do kości człowieka. Charakteryzują się wysoką porowatością a ich wyjątkowa struktura przypominająca plaster miodu z systemem połączonych gąbczastych kanałów i szczególnym składem chemicznym ma decydujące znaczenie dla regeneracji  kości.

Membrany resorbowalne

Membrana Symbios Collagen Membrane SR (wolnoresorbowalna) jest materiałem bioresorbowalnym. Wykonana jest z wysokooczyszczonego kolagenu typu I pobieranego z wołowego ścięgna Achillesa. Przeznaczona do wykorzystania w chirurgii jamy ustnej jako materiał umieszczany w miejscu implantacji, ubytku kości lub rekonstrukcji wyrostka kostnego w celu wspierania procesu gojenia ran powstałych w efekcie zabiegów chirurgii stomatologicznej.

W naszej klinice do regeneracji tkanki kostnej i miękkiej wykorzystujemy również nowoczesne materiały OSSIX Bone, OSSIX Plus, OSSIX Volumax oraz  biomateriały firmy Geistlich Bio-Oss i Bio-Gide.

Bio-Oss jako naturalny substytut kości już od wielu lat wykorzystywany jest do regeneracji kości. Wyjątkowe podobieństwo materiału Bio-Oss do ludzkiej kości autogennej jest przyczyną tego, że ma on tak pozytywny wpływ na proces odtwórczy tkanki kostnej. Bio-Oss posiada porowatą budowę i system kanalików promujących rewitalizację poprzez migrację naczyń krwionośnych i komórek kościotwórczych.

W trakcie opatentowanego procesu produkcji usuwane są wszystkie składniki mogące powodować przenoszenie chorób lub wywoływać reakcje alergiczne. Naturalna charakterystyka struktury mineralnej pozostaje mimo to niezmieniona.

Bio-Gide jest wchłanialną (resorbowalną) dwuwarstwową błoną kolagenową stworzoną do celów sterowanej regeneracji kostnej (GBR). Membrana Bio-Gide wykorzystywana jest w zabiegach odbudowy kości do przykrycia kości autogennej lub substytutu kości (Bio-Oss), przez co wspomaga ona gojenie tkanki kostnej i błony śluzowej.

 1. warstwa zbita chroni kość przed wrastaniem błony śluzowej
 2. warstwa porowata umożliwia integrację tkanki kostnej

Zastosowanie biomateriałów:

Biomateriały znajdują szerokie zastosowanie nie tylko w implantologii podczas odbudowy wyrostka kostnego i przy podniesieniu dna zatoki szczękowej.

Wykorzystywane są także podczas poniższych zabiegów chirurgii stomatologicznej, kiedy zachodzi konieczność uzupełniania ubytków kości:

 • ekstrakcje  zębów
 • resekcja wierzchołka korzenia
 • usunięcie torbieli korzeniowej
 • zabiegi regeneracyjne tkanek przyzębia

PRZESZCZEPY ALLOGENICZNE BIOBANK

Przeszczepy kostne BioBank przygotowuje się z głów kości udowej, pozyskanych wyłącznie od przebadanych, żyjących dawców z Francji, według ściśle określonych i rygorystycznych procedur opracowanych przez BioBank.

Materiał kościozastępczy  pochodzenia ludzkiego przygotowany przez BioBank znajduje doskonałe zastosowanie w odtworzeniu brakującej kości przy:

 • wypełnieniu przestrzeni wokół implantów
 • augmentacji wyrostka zębodołowego
 • augmentacji dna zatoki
 • wypełnieniu zębodołów poekstrakcyjnych
 • wypełnieniu przestrzeni po torbieli
 • wypełnieniu ubytków pionowych w chorobach przyzębia

Powody dla których rekomendujemy przeszczepy BioBank :

 • są alternatywą dla własnej kości pacjenta, której pozyskanie jest bolesne, może wiązać się z powikłaniami, a jej ilość jest ograniczona
 • zawierają taki sam budulec ( minerał, kolagen ), z którego zbudowana jest kość, dzięki czemu zostaną zintegrowane z kością
 • są bezpieczne, biozgodne i nietoksyczne dzięki rygorystycznym procedurom kwalifikacji dawców i innowacyjnym metodom przetwarzania kości
 • posiadają zgodę francuskiego urzędu – Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Leków i Produktów Medycznych na pobieranie, przechowywanie i dystrybucję

Piezosurgery

Piezoelektryczne urządzenie do cięcia kości to nowa rewolucyjna technika osteotomii i osteoplastyki, wykorzystująca mikrodrgania specjalnych końcówek i zapewniająca dokładność, jakiej nie oferują tradycyjne instrumenty chirurgii kostnej. Została wynaleziona przez włoskiego chirurga dr Tomaso Vercellottiego. Cięcia są mikrometryczne, selektywne i pewne, a rozprowadzana chmura płynu soli fizjologicznej uniemożliwia przegrzanie się tkanek. Ponadto urządzenie to zapewnia wolne od krwi pole operacyjne .

Największą jednak zaletą PIEZOSURGERY jest bezpieczeństwo i precyzja zabiegu, ponieważ nie powoduje ono jakiegokolwiek uszkodzenia tkanki miękkiej, gdyż do jej rozcięcia konieczne są drgania o innej częstotliwości. Dlatego też stosowanie urządzenia Piezosurgery umożliwia przeprowadzenie zabiegów chirurgicznych w pobliżu wrażliwych struktur (np. naczyń krwionośnych, włókien nerwowych, błony śluzowej zatoki szczękowej itp.), nie powodując ich uszkodzenia.

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, przypadkowy kontakt z tkanką miękką nie prowadzi do jej rozcięcia, ponadto wielkość siły, jaką należy włożyć wykonując cięcie jest wyraźnie mniejsza. Urządzenie to zapewnia również równomierną głębokość cięcia.

Piezosurgery stosujemy w:

 • implantologii (przygotowanie łoża kostnego, podniesienie dna zatoki szczękowej-sinus lift, pobranie kości autogennej do przeszczepu, dystrakcja grzbietu wyrostka itp.)
 • chirurgii stomatologicznej (ekstrakcje, resekcje, usunięcie torbieli) 
 • chirurgii szczękowo-twarzowej 
 • chirurgii periodontologicznej

Nawigacja komputerowa

Nawigowany zabieg chirurgiczny to bardzo zaawansowana technika umieszczania implantów. Wykorzystuje ona specjalistyczne programy komputerowe np. SIMPLANT, CoDiagnostiX do przeprowadzania precyzyjnego planowania przedzabiegowego, przez co zwiększa bezpieczeństwo i przewidywalność leczenia implantologicznego. Dzięki tym programom lekarz może umiejscowić implanty  w idealnym położeniu, uwzględniającym anatomię wyrostka kostnego, jak również kształt i estetykę przyszłej odbudowy protetycznej, wykorzystując w tym celu informacje pochodzące z obrazów radiologicznych tomografii komputerowej CBCT złożonych z modelami 3D szczęk pacjenta.

Jak to się odbywa w naszej klinice – krok po kroku :

 • Na pierwszej wizycie lekarz implantolog wykonuje tomografię komputerową CBCT kości szczęk, jak również skanowanie  szczęk przy użyciu skanera wewnątrzustnego 3Shape TRIOS, po czym dane z tych obrazów przenosi do komputera i przy pomocy  programu SIMPLANT ( uznawany za najlepszy na Świecie ) umieszcza wirtualnie implanty w optymalnych pozycjach w trójwymiarowym modelu szczęki.
 • Następnie specjalistyczna firma, mająca swoją siedzibę w Belgii, na podstawie przesłanego drogą elektroniczną projektu leczenia implantologicznego wykonuje na drukarce 3D indywidualny szablon chirurgiczny SIMPLANT GUIDE.
 • Ostatnim etapem jest zabieg chirurgiczny, podczas którego lekarz umieszcza implanty przez specjalne tuleje w szablonie chirurgicznym. Po skończonym zabiegu pacjent na tej samej wizycie otrzymuje uprzednio przygotowaną tymczasową pracę protetyczną np. koronę lub most ( Immediate Smile ), który zostaje przykręcony do implantów. Tego samego dnia pacjent może ponownie cieszyć się nowym uśmiechem.

Zalety nawigacji implantologicznej

 • bardziej precyzyjne osadzenie implantu dzięki szablonowi Simplant Guidewiększa przewidywalność i większe bezpieczeństwo dla pacjenta
 • umożliwia zastosowanie technik o minimalnym stopniu inwazyjności, redukując ból pooperacyjny, obrzęk oraz czas gojenia ( w wielu przypadkach nie ma konieczności odwarstwiania śluzówki i szycia )
 • skrócenie czasu zabiegu („zęby w 1 godzinę”  ) i natychmiastowa tymczasowa odbudowa protetyczna gotowa przed zabiegiem chirurgicznym
 • zdecydowanie mniejsze ryzyko powikłań

Implanty w Warszawie przewyższają swoimi zaletami inne metody uzupełniania braków zębowych. Zapraszamy do Wójcik Clinic Warszawa

Zadbaj o piękny uśmiechUmów się na wizytę

Wójcik Dental Clinic

Nasza klinika znajduje się
w samym centrum Warszawy:
ul. Grzybowska 3 ( I piętro )
00-132 Warszawa


Pon. - Pt. 8:00 - 20:00
Sob. 8:00 - 14:00

Bezpłatny parking dla pacjentów

Dbając o komfort naszych pacjentów posiadamy 8 miejsc parkingowych bezpośrednio przy klinice i wyłącznie do Państwa dyspozycji. Po wjeździe na teren parkingu oznaczone miejsca znajdują się tuż za budynkiem po lewej stronie.